Softwarové riešenia pre široké spektrum zákazníkov.
  • PROGRAM - OPTIMIK®

    Optimik® je určený pre zákazníkov, ktorí potrebujú nastrihať alebo rozrezať drevotrieskové dosky, eurohranoly, oceľové plechy, hliníkové profily, polykarbonátové dosky, tabule skla alebo iné plošné a dĺžkové materiály.
  • OPTIMIK®

    Ak potrebujete rozrezať alebo nastrihať drevotrieskové dosky, eurohranoly, oceľové plechy alebo profily, polykarbonátové dosky, tabule skla alebo iné plošné a dĺžkové materiály a radi by ste pritom ušetrili veľa času a peňazí, použite program OPTIMIK®.
shadow1

Vývoj programu

Prehľad zmien podľa verzií :
Legenda: + (novinka), * (upravené alebo opravené), – (zrušené)

10.4.2019 - 3.53
--------------------------------
+ export pre CNC píly FELDER 4 Kappa Automatic Classic
+ export pre CNC píly ETALON
+ možnosť zadania kresby materiálu pri jeho vytváraní pri importe

* export pre CNC pílu SCM (formát XPRG) - finálne rozmery dielca v položkách Campo21 a Campo22
* ostatné drobné opravy a úpravy

28.9.2018 - 3.52
--------------------------------
+ položky "kontaktná osoba" a "telefón" pre tlač dokladu

* export pre CNC pílu SCM (starý formát, rezy po šírke)
* ostatné drobné opravy a úpravy

6.4.2018 - 3.51
--------------------------------
+ tlačová zostava GDPR pre tlač informácií o obchodnom partnerovi a pripojených dokladoch
+ anonymizácia obchodného partnera
+ skin "Material Paper"
+ export pre CNC pílu SCM (nový formát XPRG)
+ export pre CNC pílu FELDER
+ nastaviteľný názov pre export tlačovej zostavy do súboru (prostredníctvom premennej "MyExportName" v editore FastReport)

* doplnenie sekcie PARTS_UDI do exportu pre CNC píly HOLZMA
* úpravy v exporte pre píly SCM a FELDER
* uloženie nastavenia tabuľky so zoznamom zákaziek
* ostatné drobné opravy a úpravy

24.9.2017 - 3.50
--------------------------------
+ export údajov pre CNC pílu Paoloni
+ pri výbere skinov zobrazené aj náhľady
+ možnosť nastavenia "jednoriadkových" rozmerov v nárezovom pláne (dĺžka x šírka alebo šírka x dĺžka)
+ tlačová zostava "Výrobky a dielce"
+ filtrovanie zoznamu skladových položiek (pri importe, pre jednoduchšie vyhľadávanie)
+ skin "AlterMetro 2016"
+ bulharský jazyk

* štatistika nárezového plánu upraveného v editore
* presun dielcov do plánov iba zo zákaziek v stave "Vyrába sa"
* cena formátu pri jeho výbere do dokladu
* prednostné použitie odrezkov v nárezovom pláne
* prepracovaný parameter "Uprednostniť veľké dielce"
* nastavenie stĺpcov tabuliek
* výber pridruženej operácie (v zozname sú teraz iba operácie, ktoré majú rovnakú mernú jednotku ako materiál)
* prechod do novej databázy
* nastaviteľné zaokrúhlenie celkovej ceny dokladu
* export otočených dielcov pre CNC píly SCM
* ostatné drobné opravy a úpravy

3.6.2016 - 3.49
--------------------------------
+ nový doplnkový modul "Asistent rezania"

* spustenie programu na Windows s nastaveným väčším písmom (DPI)
* ostatné drobné opravy a úpravy

25.5.2016 - 3.48
--------------------------------
+ nový doplnkový modul "Editor nárezových plánov"
+ výpočet odhadovaného času rezania
+ nápoveda v talianskom jazyku
+ voľba "Generovať kódy dielcov" v exporte pre CNC pílu SCM
+ skin "Notes Plastic"

* export nárezových plánov s čistiacimi rezmi pre pílu SCM
* tlač etikiet pre dĺžkové nárezové plány
* vytvorenie nového dokladu s preddefinovaným bankovým účtom
* obnovenie zoznamu formátov po zmene materiálu v nárezovom pláne
* ostatné drobné opravy a úpravy

19.11.2015 - 3.47
--------------------------------
+ zoradenie dielcov zákazky podľa poradia, v akom boli zadávané (spolu so zoradením podľa typu)
+ stĺpec "zľavnená cena" v zozname zákaziek
+ možnosť využiť externú PDF tlačiareň
+ voliteľné čiernobiele tlačidlá
+ skin "Windows 10"

* zobrazenie mena používateľa, ktorý vytvoril/editoval zákazku alebo dokument
* hromadné vymazávanie dielcov z nárezových plánov
* parameter "Vybrať najvhodnejší formát" bol vrátený do výpočtu
* doplnená a upravená portugalčina
* zobrazenie pri vyššom rozlíšení DPI
* upravený export pre pílu SCM (pre tlač etikiet priamo na píle)
* obrázky výrobkov pri tlači etikiet
* dĺžka hranovacej pásky na dokladoch vytvorených z materiálu zákazky
* ostatné drobné opravy a úpravy

10.04.2015 - 3.46
--------------------------------
+ import z programu KD Max

* nastavenie aktuálneho výrobku v okne "Pridaj výrobok do zákazky"
* chýbajúce etikety k niektorým nárezovým plánom
* cena výrobku s príslušenstvom (v module Výrobky)
* ostatné drobné opravy a úpravy

25.03.2015 - 3.45
--------------------------------
+ rýchle vyhľadávanie podľa názvu aj PSČ (v zozname štátov a obcí)
+ výkonnejší výpočet
+ vylepšený import z programu PRO100 (možnosť výberu hranovacej pásky pre každý materiál)
+ rozšírené možnosti automatického importu/exportu
+ gréčtina

* podmienečné využitie odrezkov vo výpočte
* meno prihláseného používateľa na tlačových zostavách a v zákazke
* kópia výkresov pri pridávaní výrobkov do zákazky (z modulu Výrobky)
* jazyk v okne s informáciou o novej verzii programu
* ostatné drobné opravy a úpravy

02.02.2015 - 3.44
--------------------------------
+ nastaviteľný počet riadkov pre rolovanie v tabuľkách

* filtrovanie - nárezové plány bez výdajky
* hromadné označovanie/odznačovanie formátov
* otáčanie dielcov na materiáli bez kresby

28.01.2015 - 3.43
--------------------------------
+ funkcia pre aktualizáciu príslušenstva v zákazke
+ možnosť nastaviť spôsob balenia pre každé príslušenstvo
+ rýchla editácia príslušenstva v zákazke

* názov nárezového plánu je vytvorený automaticky iba ak nie je zadaný

23.01.2015 - 3.42
--------------------------------
+ rozšírené možnosti nastavenia tabuliek (poradie stĺpcov a ich zobrazenie/skrytie)
+ import a export obrázkov výrobkov a skladových položiek
+ možnosť priradiť ku každému dielcu ešte dve príslušenstvá
+ balenie dielcov a príslušenstva v zákazke
+ tlačová zostava "Balíky" (Kalkulácia zákazky)
+ možnosť priradiť výkres (ako druhý obrázok) k výrobkom a ich dielcom
+ tlačová zostava "Výkresy" (Dielce výrobkov zákazky)
+ lepšia optimalizácia materiálov s kazmi
+ export nárezového plánu do TXT (pre spätnú kompatibilitu so starým Optimikom 2.36c)
+ okno pre zobrazovanie priebehu automatického importu/exportu
+ filtrovanie nárezových plánov
+ tabuľka so zoznamom zákaziek, z ktorých pochádzajú dielce v nárezovom pláne
+ tlačová zostava "Zoznam nárezových plánov" so štatistikou
+ spoločný vyúčtovací doklad pre všetky vyfiltrované nárezové plány
+ viac možností pri vytváraní dokladu k zákazke
+ export tlačových zostáv do súborov XLSX (Excel)
+ šírka minimálneho využiteľného odrezku
+ meno užívateľa + dátum a čas vytvorenia a poslednej editácie zákazky
+ interné poznámky v zákazkách a výrobkoch
+ možnosť zadať až 4 rôzne minimálne veľkosti využiteľného odrezku (A,B,C,D)
+ automatické označenie veľkosti odrezku v nárezovom pláne (A,B,C,D)
+ pridávanie,editácia a vymazávanie záznamov v tabuľkách pomocou kláves +/*/-
+ filtrovanie formátov materiálu v nárezovom pláne
+ výkonnejší výpočet bez nutnosti nastavovania voliteľných parametrov
+ automatický výber najvhodnejšieho formátu materiálu pre nárezový plán
+ do filtrov v sklade doplnený "dátum posledného príjmu/výdaju"

* abecedne zoradené tlačové zostavy
* import z PRO100
* aktualizácia skladových položiek prostredníctvom importu
* rozšírenie exportu pre CNC pílu Holzma
* prenesenie poznámky výrobku/položky do dokladu k zákazke
* zoraďovanie nárezových plánov podľa materiálu
* falošné hlásenie "Debugger detected"
* falošné hlásenie o prítomnosti vírusu

10.09.2014 - 3.41
--------------------------------
* export nárezových plánov pre CNC pílu Macmazza (kódy hranovacích pások)

08.09.2014 - 3.40
--------------------------------
+ hromadný výpočet všetkých nevypočítaných nárezových plánov
+ možnosť nastaviť východiskové parametre rezania
+ individuálne nastavenia programu pre každého používateľa
+ možnosť automatického režimu (import > výpočet nárezových plánov > export)
+ tlačidlo pre hromadný zápis zmenených parametrov výpočtu
+ skiny Notes Leather a Spring Willow
+ portugalčina

* LICENCIA je od tejo verzie viazaná na používateľa a nie počítač Ak ste ešte nedostali mailom nový licenčný súbor, napíšte nám, prosím.

* prehľadnejšie okno "Nastavenie programu"
* prechod do novej databázy
* konverzia údajov z Optimiku 2.36c
* výber obchodného partnera
* import formátov materiálu pre nárezový plán (NF)
* editácia typov daní (v okne "Dane")
* ostatné drobné úpravy a opravy

31.05.2014 – 3.33
——————————–
+ individuálny filter pre každý typ dokladu
+ zapamätanie nastavených filtrov
+ možnosť nastavenia šíriek stĺpcov v tabuľkách
+ zapamätanie nastavených šíriek stĺpcov v tabuľkách
+ rýchle vyhľadávanie výrobku podľa jeho názvu v module Výrobky
+ možnosť výberu z viacerých formátov (parametrov) importu a exportu
+ možnosť zmeniť poradie údajov pri importe a exporte
+ špeciálny import pre aktualizáciu zásob a cien skladových položiek a formátov
+ import dielcov z programu PRO100
+ import dielcov z programu Hettich Selection
+ import dielcov z programu BLUM Dynaplan
+ do exportu pre CNC píly Biesse pridané parametre CabInfo (názov zákazky) a CabDesc (kód výrobku)
+ do exportu pre CNC píly SCM pridané kódy a názvy zákaziek a výrobkov + názvy obchodných partnerov
+ v úvodnom okne sa automaticky zvolí databáza, ktorá bola otvorená pri predchádzajúcej práci s programom
+ možnosť vybrať operáciu pre dielec výrobku (ak materiál vyberáme zo skladu a nie z parametrov)
+ možnosť zadať ku každému materiálu v zákazke popis a poznámku
+ možnosť individuálnej editácie ceny a nadspotreby každého materiálu v zákazke
+ voliteľný zápis zmenených parametrov po výpočte nárezového plánu
+ tlačová zostava “Štítky pre výrobky v zákazke”
+ tlačová zostava “Zákazky a výrobky”
+ rozdelenie obrázkov do skupín
+ možnosť výberu viacerých obrázkov pre ich hromadné pridanie do evidencie
+ obrázky dezénov dosiek od firmy Kronospan (v inštalačnej zložke programu)
+ zobrazenie aktuálnej zásoby materiálu (nad ktorým sa nachádza kurzor) v module “Zákazky”

* zmena licenčného systému (kredity)
* zapamätanie parametrov okien pre prihláseného užívateľa
* korektné vypnutie filtrov pred importom zákazky
* použitie formátov bez zásoby (ale so zapnutým parametrom “Neobmedzená zásoba”)
* konverzia údajov zo starého Optimiku®
* tlačová zostava “Zoznam materiálu”
* zhustený názov exportného súboru pre CNC píly Macmazza
* ostatné drobné úpravy a opravy

5.12.2013 – 3.32
——————————–
+ vyhľadávanie v zákazkách
+ možnosť pridania výrobku priamo v zákazke (kópiou z modulu “Výrobky”)
+ vyznačenie dielcov so zakázaným otáčaním, ak sú z materiálu bez orientovanej kresby
+ prednostné použitie odrezkov a formátov s kazmi pri výpočte nárezového plánu (bez ohľadu na zoradenie tabuľky formátov)
+ možnosť použiť v nárezovom pláne iba odrezky, z ktorých nevzniknú žiadne nové využiteľné odrezky
+ možnosť automatického výberu najvhodnejšieho formátu pri výpočte nárezového plánu
+ možnosť zadať vybraným formátom neobmedzenú zásobu (pre použitie v nárezovom pláne)
+ rýchlejší výpočet
+ vyčíslenie odpadu pripadajúceho na piliny v tlačovej zostave “Nárezový plán”
+ možnosť zadať do vyúčtovacieho dokladu k nárezovému plánu aj cenu za rezanie 1 dielca
+ možnosť odobrať dielce z neúplne vypočítaného nárezového plánu
+ hromadné odobratie dielcov z nárezového plánu (dielce vybraného výrobku alebo zákazky)
+ zobrazenie prídavku na orezanie na nárezových plánoch
+ verzia CNC : export nárezového plánu (*.PTX) pre CNC formátovacie píly Holzma/Homag Group (CADMatic+CADLink)
+ verzia CNC : export nárezového plánu pre CNC formátovacie píly Gabbiani/SCM Group (WinCut)
+ voliteľné pridanie parametrov výrobku do jeho popisu pri kopírovaní do zákazky
+ hromadná zmena vybraného parametra vo všetkých zobrazených výrobkoch
+ možnosť editovať aj použité operácie
+ automatické nastavenie sadzieb DPH pri vytvárení novej databázy
+ voliteľné zobrazenie a tlač hmotnosti dielcov
+ prepočet množstva a ceny z inej mernej jednotky pri editácii formátu alebo položky dokladu
+ váha formátov v sklade
+ filter formátov v sklade
+ tlačová zostava “Zoznam formátov”
+ tlačová zostava “Štítky pre každý kus formátu”
+ automatické zameranie tabuliek a výberových boxov kurzorom myši
+ prehľadnejší výber a označenie hlavnej tlačovej zostavy
+ zobrazovanie informačných a potvrdzujúcich okien na pozícii kurzora
+ prechod do novej databázy
+ skiny “Notes Wood” a “Notes Sport”

* upravené užívateľské rozhranie
* tlačová zostava “Príjmy a výdaje” skladovej položky
* použitie preddefinovaných sadzieb daní v položke dokladu
* upravená tlačová zostava “Nárezový plán”
* možnosť zadania hranovacej pásky s nulovou hrúbkou
* rozmery dielcov bez prídavku na orezanie na etikietách k nárezovému plánu
* preddefinované sadzby dane v dokladoch (ak nie je vybraný obchodný partner)
* ostatné drobné úpravy a opravy

1.7.2013 – 3.31
——————————–
+ skin “NextAlpha”

* import zákaziek (ak bola kvôli duplicite preskočená zákazka, nenaimportovali sa položky ostatných zákaziek)
* import skladových položiek a operácii (podobne ako v prípade zákaziek)
* zobrazenie okna so zoznamom užívateľov

28.6.2013 – 3.30
——————————–
+ automatické vytvorenie názvu nárezového plánu (vždy, keď nie je zadaný) bez ohľadu na nastavenie programu

* vytvorenie novej databázy
* poľský jazyk

26.6.2013 – 3.29
——————————–
+ nárezové plány pre parapetné dosky (a iné prípady, kedy je potrebné dielce umiestniť v jednom rade vedľa seba)
+ rozšírené oprávnenia užívateľa
+ hodnota zákazky a jej výrobkov aj v skladových cenách
+ zisk zákazky
+ obrázky a skladové ceny v tlačovej zostave “Zoznam materiálu” (kalkulácia zákazky)
+ možnosť presunu zákazky do inej skupiny
+ nastaviteľná zložka pre automatické zálohy databázy
+ výber operácie k položke výrobku aj pomocou samostatného tlačidla (bez nutnosti definovania pridružených operácií)

* doplnená a rozšírená nápoveda
* nesprávne priradenie materiálu do položky výrobku, ak bol tento materiál manuálne vytváraný pri importe
* editácia dielca/kresby pomocou dvojkliku v module “Nárezové plány”
* ostatné drobné úpravy a opravy

22.3.2013 – 3.28
——————————–
+ vzorec pre výpočet rozmeru dielca rozšírený na 8 členov
+ vzorec pre výpočet rozmeru dielca rozšírený o parametre typu “počet”
+ možnosť výberu obrázku (pre skladovú položku, výrobok alebo položku dokladu) v okne s náhľadom
+ import formátov do nárezových plánov
+ skiny iOS4 a Longhorn

* nahradenie pomlčky a zhustenie názvu exportného súboru pre CNC pílu Macmazza
* import obchodných partnerov (údaj č.30)
* export hranovacích pások voľného dielca pre pílu Macmazza
* editácia vzorca pre výpočet rozmeru dielca výrobku
* ostatné drobné úpravy a opravy

21.2.2013 – 3.27
——————————–
+ voliteľné pridanie názvu materiálu a nárezového plánu do názvu exportného súboru pre CNC pílu
+ obmedzenie dĺžky názvu exportného súboru pre CNC pílu Macmazza na 20 znakov
+ voliteľné zoskupenie dielcov (podľa rozmerov alebo aj hranovacích pások) na tlačovej zostave “Zoznam dielcov”
+ možnosť zadania cien skladových položiek a položiek dokladov s 2-4 desatinnými miestami
+ zobrazenie rozmerov finálneho dielca v module “Nárezové plány”
+ možnosť zoradenia dielcov nárezového plánu do poradia, v akom boli zadávané (podľa pridaného prvého stĺpca)
+ tlačová zostava “Zoznam dielcov” pre nárezové plány
+ možnosť zadania skladovej ceny aj pre operácie/služby (kvôli kalkulácii zákazky zo skladových cien a marže)
+ interná poznámka k skladovej položke a formátu
+ určenie dodávateľa pre každú skladovú položku
+ filtrovanie skladových položiek podľa dodávateľa
+ tlačová zostava “Zoznam materiálu všetkých zákaziek vo výrobe”
+ možnosť deaktivovať užívateľov
+ zobrazenie dátumu vytvorenia a poslednej editácie dokladu spolu s menom užívateľa, ktorý túto zmenu vykonal

* upravená tlačová zostava “Zoznam materiálu” (kalkulácia zákazky)
* automatické číslovanie zákaziek
* zapamätanie pozície (aktuálnej položky) v sklade pri pridávaní nových položiek dokladu
* rozloženie tabuliek v module “Zákazky”
* ostatné drobné úpravy a opravy

- nastavenie počtu desatinných miest pre jednotkové ceny položiek dokladu

1.2.2013 – 3.26
——————————–
+ vylepšená optimalizácie pri uprednostňovaní veľkých dielcov
+ vylepšené automatické číslovanie dokladov a zákaziek
+ voliteľná tlač pečiatky a zliav na doklade
+ pri zásobe uvádzaná aj celková hmotnosť skladovej položky
+ priame zadanie množstva položky, ak výrobok neobsahuje parameter typu “Počet”
+ obrázok výrobku v tlačovej zostave “Položky výrobku”
+ rýchla editácia dielca preneseného zo zákazky v module “Nárezové plány”
+ preddefinované množstvo 1 ks pre nové dielce a formáty
+ tlač etikiet pre formáty plošných a dĺžkových materiálov
+ možnosť vymazať databázu
+ skin “AlterMetro”
+ ruský jazyk

* doplnená a upravená nápoveda (slovenská verzia)
* v tlačovej zostave “Inventúra” uvedené iba formáty s nenulovou zásobou
* v tlačovej zostave “Zoznam dielcov” (kalkulácia zákazky) zlúčené rovnaké dielce pre všetky materiály
* nahradenie fontu Arial Narrow v tlačových zostavách štandardným fontom Arial
* skladové položky manuálne vytvorené počas importu budú zachované aj po prípadnom zrušení importu
* preddefinovanie parametrov nárezového plánu podľa vybranej skladovej položky
* zachovaná hrúbka pri klonovaní skladovej položky
* ukladanie vzorca pri zadávaní rozmerov dielcov v module “Výrobky”
* filter položiek výrobku v module “Zákazky”
* ostatné drobné úpravy a opravy

29.12.2012 – 3.25
——————————–
+ on-line aktivácia licencie

5.12.2012 – 3.24
——————————–
+ export nárezového plánu do textového súboru je k dispozícii aj vo verzii Premium
+ export nárezového plánu do textového súboru rozšírený o zoznam formátov, odrezkov a hranovacích pások
+ voliteľné automatické vytvorenie názvu nárezového plánu z čísel zákaziek jeho dielcov
+ pridanie názvu materiálu do preddefinovaného názvu exportného súboru nárezového plánu

* číslo zákazky v dielcoch prenesených do nárezových plánov v module “Nárezové plány”
* rýchle prepínanie v zákazkách medzi dielcami a kalkuláciou pomocou jedného tlačidla
* rýchle prepínanie v nárezových plánoch medzi dielcami a plánmi pomocou jedného tlačidla
* zlúčené tlačidlo pre pridanie dielcov a preskok do nárezového plánu v module “Zákazky”
* automatický výpočet kódu nového výrobku/skladovej položky/obchodného partnera
* chýbajúce ikonky na niektorých tlačidlách
* ostatné drobné úpravy a opravy

13.11.2012 – 3.23
——————————–
+ editácie stavov dokladov aj v prípade ak sú už priradené
+ voliteľné symboly pre každý stav dokladu (aj s jeho zobrazením v tabuľke dokladov)
+ rýchla editácia stavu dokladu (dvojklikom na symbol stavu dokladu)

* množstvá v tlačovej zostave “Zoznam dielcov zákazky” (zoskupených podľa materiálov a rozmerov)

7.11.2012 – 3.22
——————————–
+ tlačidlá pre rýchly preskok medzi modulmi
+ dve voliteľné automatické akcie po pridaní výrobku do zákazky – zatvorenie okna a otvorenie modulu “Zákazky”
+ možnosť ručného zadania ceny výrobku (v module “Výrobky”)
+ možnosť manuálneho číslovania zákaziek a dokladov
+ možnosť evidovať zákazky vo viacerých skupinách a nezávislých číselných radoch
+ voliteľné číslovanie všetkých tabúľ (vrátane zhodných) v nárezovom pláne
+ zákaz editácie štandardných tlačových zostáv (dodávaných s programom)
+ automatické vytvorenie kópie štandardnej tlačovej zostavy pri pokuse o jej editáciu
+ voliteľná kalkulácia cien výrobkov zo skladových cien a zvolenej marže
+ zapamätanie pozície aktuálneho záznamu pri vypnutí filtrov alebo skupín vo všetkých moduloch
+ tlačová zostava “Zoznam dielcov zákazky” (zoskupených podľa materiálov a rozmerov)

* nastavenie “Prídavku na orezanie” podľa parametrov rezania pred výpočtom nárezového plánu
* vymazanie štátu z evidencie
* chyba pri tvorbe novej položky dokumentu, ak je nastavené automatické otváranie skladu
* prepočítanie zákazky po editácií k nej priradenej výdajky
* zobrazenie voľby “Všetky zákazky” v module Zákazky
* zoznam dielcov zákaziek presunutý do modulu “Zákazky”
* zoznam dielcov nárezových plánov presunutý do modulu “Nárezové plány”
* minimalizovanie celej aplikácie
* ostatné drobné úpravy a opravy

10.10.2012 – 3.21
——————————–
+ preddefinovanie voľby “neupravovať rozmery dielca”
+ možnosť editácie meny, ktorá už bola použitá

* vymazanie nárezového plánu
* doplnený chýbajúci text v niekoľkých informačných oknách
* klonovanie a mazanie niektorých výrobkov zadaných v starších verziach programu
* presun obchodného partnera do inej skupiny
* položky operácie – výber zo skladu
* vytvorenie nového obchodného partnera v niektorých starších databázach
* tlačidlo “Ulož” v okne “Daň”
* filter skladových položiek
* kópia hranovacích pások pri kopírovaní aktuálneho výrobku do iného
* ostatné drobné úpravy a opravy

4.10.2012 – 3.20
——————————–
* kópia výrobku do zákazky

3.10.2012 – 3.19
——————————–
+ vyhľadávanie v moduloch Sklad a Obchodní partneri
+ presuny podskupín bez nutnosti držania stlačenej klávesy Shift
+ skinovateľné prostredie (cez systémové menu hlavného okna – ikonka Optimik®)
+ rýchly výber obdobia vo filtroch
+ rýchly preskok medzi modulmi Zákazky a Nárezové plány s automatickým vyhľadaním aktuálneho dielca
+ zrýchlené načítavanie nárezových plánov
+ upravený optimalizačný algoritmus (lepšie výsledky pri plánoch s viacerými zhodnými dielcami)
+ štatistika nárezových plánov voliteľne aj v hmotnostných jednotkách
+ možnosť zmeniť materiál nárezového plánu ak obsahuje iba ručne zadané dielce
+ možnosť vybrať materiál položky výrobku priamo zo skladu
+ nadspotreba hranovacej pásky aj v mm
+ do výdajky k nárezovému plánu boli pridané hranovacie pásky z ručne zadaných dielcov
+ automatický výpočet ceny a hmotnosti výrobkov v module “Výrobky”
+ možnosť zadať položku s nulovým množstvom (v module “Výrobky”)
+ kópia výrobku do iného výrobku
+ automatické zapamätanie stavu náhľadov a zoomu tlačových zostáv
+ voliteľné zapamätanie zvolenej tlačiarne a počtu kópií pre každú tlačovú zostavu
+ možnosť výberu inej sieťovej databázy zadaním jej aliasu
+ import dielcov do nárezových plánov
+ pri importe možnosť nahradiť neexistujúcu skladovú položku inou
+ logo dodávateľa vo formáte PNG
+ zapamätanie pozície okien (relatívne k pozícii nadradeného okna)
+ číslo nárezového plánu v tlačovej zostave “Zoznam dielcov zákazky”
+ rozšírenie stavov zákazky o “zrušené” a “vybavené”
+ rýchla zmena stavu zákazky (dvojklikom v tabuľke)
+ voliteľný termín dokončenia zákazky
+ nastaviteľná maximálna hrúbka rezania v exporte pre CNC píly Macmazza
+ voliteľná tlač poradového čísla dielcov v nárezovom pláne
+ voliteľná tlač zoznamu dielcov na začiatku nárezového plánu

* zrušenie variantov v sklade, ich automatický presun medzi riadne položky
* zloženie skladovej položky
* vymazanie materiálu od zákazníka v okne “Výpočet nárezového plánu”
* upravené užívateľské rozhranie (moduly v samostatných oknách)
* upravené moduly Zákazky, Obchodní partneri a Nárezové plány
* upravené ovládanie filtrov
* upravený preklad do turečtiny
* tlač štítkov k nárezovému plánu podľa zadaných parametrov
* mazanie položky v rekapitulácii dokladu
* kalkulácia zákaziek – všetky údaje presunuté do tabuľky
* tlačová zostava “Triedený zoznam položiek” v okne “Kalkulácia zázkaky”
* kalkulácia hranovacej pásky v nárezových plánoch s dielcami s viacerými šírkami alebo dĺžkami
* dĺžka a počet rezov v nárezových plánoch s dielcami s viacerými šírkami alebo dĺžkami
* výber formátu importu/exportu presunutý do nastavenia programu
* viacriadkové texty predchádzajúcich záznamov (CR zmenené na CR+LF) pri exporte do existujúceho textového súboru
* voliteľná tlač kódu a názvu dielcov v nárezovom pláne
* ostatné drobné úpravy a opravy

26.4.2012 – 3.18
——————————–
+ upozornenie na zadanú daň v doklade pre obchodného partnera, ktorý má použitie daní zakázané
+ tlač etikiet v rovnakom poradí, ako sú dielce a odrezky rezané
+ tlač finálnych rozmerov dielca na etikete
+ automatické vytvorenie zadanej podzložky pre export súborov *.PRO pre CNC pílu Macmazza
+ štatistika hranovacích pások pri tlači nárezového plánu
+ zobrazenie názvu používanej databázy a prihláseného užívateľa v titulku hlavného okna
+ príručka v talianskom jazyku

* upravený export pre CNC pílu Macmazza a CYWWM
* konverzia údajov z pôvodného programu Optimik®
* identifikácia chýbajúceho materiálu v sklade
* vymazanie obce z evidencie štátov a obcí
* vycentrovanie úvodného okna na aktívnom monitore pri používaní viacerých monitorov
* upravená tlačová zostava “etiketa so všetkými údajmi”
* tlač etikiet – otočenie rozmerov a pások dielca, ktorý je otočený v nárezovom pláne
* ceny fomátov na výdajke k nárezovému plánu
* v názve novej a obnovenej databázy je možné použiť aj malé písmená
* ignorovanie parametra “max. dĺžka rezu” pri výpočte nárezových plánov pre dĺžkové materiály
* posun kolieskom myši v zozname obrázkov
* zrušenie upozorňovania na skončenú podporu (informácia o licencii presunutá do okna “O programe …”)
* neprístupné tlačidlo “Nárezové plány” pri menšom rozmere hlavného okna programu
* ostatné drobné úpravy a opravy

15.12.2011 – 3.17
——————————–
+ francúzsky jazyk
+ širšie možnosti nastavenia pri tlači etikiet
+ nastaviteľný oddeľovací znak pre export nárezového plánu do textového súboru TXT (verzia CNC)

* import formátov/variantov pre existujúcu skladovú položku
* zadanie formátu dĺžkového materiálu pred výpočtom nárezového plánu
* zapamätanie aktuálnej pozície v tabuľke po vypnutí filtrov
* uloženie zadanej “úpravy predajných cien” v nastavení programu
* zaokrúhľovanie zadaného množstva v položke dokladu (podľa typu vybranej skladovej položky)
* kópia pridružených operácii pri klonovaní skladovej položky
* ostatné drobné úpravy a opravy

17.11.2011 – 3.16
——————————–
+ príručka v nemeckom a španielskom jazyku
+ turecký a španielsky jazyk
+ voliteľné zobrazovanie náhľadu pred tlačou (túto voľbu môžete zapnúť alebo vypnúť v okne s výberom tlačových zostáv)
+ automatické vyznačenie dielcov výrobku s nulovým alebo záporným rozmerom, či množstvom

* konverzia údajov z pôvodného programu Optimik®
* kópia dielca s viacerými dĺžkami alebo šírkami z modulu Výrobky do zákazky
* ostatné drobné úpravy a opravy

14.10.2011 – 3.15
——————————–
+ pridaný názov nárezového plánu do preddefinovaného názvu exportného súboru pre CNC pílu
+ automatické posunutie pozície okna pri otvorení databázy na počítači s menším rozlíšením obrazovky
+ ukladanie pozície všetkých okien relatívne voči pozícii hlavného okna (pri presune hlavného okna sa automaticky presunú aj všetky ostatné okná)

* pridávanie dielcov do nárezového plánu v databáze vytvorenej vo verzii 3.13 alebo 3.14
* náhľady obrázkov v samostatnom okne
* zrýchlené ukladanie nových alebo opravených záznamov
* zobrazenie celkovej sumy v module “Zákazky”
* ostatné drobné úpravy a opravy

5.10.2011 – 3.14
——————————–
+ tlačová zostava “1 štítok pre každý dielec” pre tlačiareň DYMO
+ možnosť označiť/odznačiť všetky formáty pravým tlačidlom myši pred výpočtom nárezového plánu
+ v nárezovom pláne budú použité iba tie odrezky, ktoré je možné využiť aspoň na zadaný počet percent
+ možnosť nastaviť farbu rezu na nárezových plánoch

* chybové hlásenie RK-2 v nárezových plánoch
* upravené okno s výberom a kopírovaním výrobkov do zákaziek
* zrýchlenie zoraďovania a načítavania dielcov a nárezových plánov
* zrýchlenie pridávania dielcov zo zákaziek do nárezových plánov
* zákaz vymazania skladovej položky, ak obsahuje formáty/varianty
* zákaz pridania dielcov zo zákaziek do už vypočítaných nárezových plánov
* prepočet rozmerov a množstva dielcov výrobku po jeho klonovaní (v module “Výrobky”)
* chýbajúce externé CNC príkazy v exporte pre Biesse
* ostatné drobné úpravy a opravy

9.9.2011 – 3.13
——————————–
+ do nárezového plánu pridaný názov a možnosť jeho editácie
+ do nárezového plánu pridaný prehľad zákaziek, z ktorých pochádzajú jeho dielce
+ možnosť pridať dielce zo zákaziek iba do aktuálneho nárezového plánu
+ možnosť ručného zadania a klonovania dielcov priamo v module “Nárezové plány” bez potreby ich evidovania v zákazke
+ možnosť editácie všetkých dielcov priamo v module “Nárezové plány”
+ tlačová zostava “Štítky so všetkými údajmi”
+ tlačová zostava “1 štítok pre každý dielec”
+ možnosť zadať odrezateľné minimum menšie ako šírka rezu
+ možnosť pripojenia exportovaných údajov do existujúceho súboru
+ možnosť zoradenia formátov materiálu podľa poradových čísel (s možnosťou ich editácie) pred výpočtom nárezového plánu
+ zobrazenie počtu neumiestnených dielcov v nárezovom pláne
+ voliteľné otáčanie všetkých dielcoch v nárezových plánoch plošných materiálov bez kresby
+ možnosť rýchlej editácie zásoby skladových formátov pred výpočtom nárezového plánu
+ zadávanie kazových tabúľ priamo v okne “Výpočet nárezového plánu”
+ funkcia pre rýchle vyhľadanie výdajky k nárezovému plánu v module “Doklady”
+ odrezky v nárezovom pláne zlúčené podľa formátu, z ktorého vznikli
+ pri zápise odrezkov z nárezového plánu do skladu sú ich ceny a názvy odvodené od formátu, z ktorého vznikli
+ klonovanie formátov/variantov a adries
+ individuálna predajná cena a skladová karta pre každý formát/variant
+ možnosť klonovania aj pri výbere zo skladu alebo z evidencie obchodných partnerov
+ prehľad formátov/variantov priamo v module “Sklad”
+ voliteľná tlač inventúry pre skladové položky vrátane ich formátov/variantov
+ export nárezového plánu do textového súboru so štruktúrou, aká bola v pôvodnom programe Optimik® (verzia CNC)
+ možnosť pridať exportované údaje do existujúceho súboru (verzia CNC)
+ zobrazenie všetkých rozmerov dielcov v module Zákazky, Výrobky a Nárezové plány
+ možnosť priradenia obrázkov položkám dokladu
+ tlačová zostava “Doklad s obrázkami skladových položiek”
+ evidencia obrázkov priamo v databáze (kliknite do Menu-Ostatné evidencie-Obrázky a načítajte prosím opätovne všetky obrázky zo súborov)

* zrýchlené načítavanie nárezových plánov
* zákaz vymazania nárezového plánu ak je k nemu vystavená výdajka
* automatické zálohy presunuté do zložky “Moje Dokumenty\Optimik\Backup”
* presun skupín výrobkov a adries z podskupiny do 1. úrovne a späť
* pridanie výrobku do inej zákazky (kópiou z evidencie výrobkov)
* výpočet rozmeru dielca, ak má niektorý z parametrov kód začínajúci sa znakom X alebo 0X
* evidovanie zásob a pohybov formátov plošných a dĺžkových materiálov v kusoch
* upravený spôsob výberu farby skladovej položky a farieb nárezového plánu
* hrúbka klonovaného materiálu v sklade
* úprava dizajnu
* ostatné drobné úpravy a opravy

14.7.2011 – 3.12
——————————–
+ klonovanie skladových položiek
+ nastaviteľná hrúbka čiary pri tlači hranovacích pások na nárezovom pláne
+ zapamätanie poslednej vybranej tlačovej zostavy pre každú tabuľku alebo okno
+ možnosť definovania hlavnej tlačovej zostavy pre každú tabuľku alebo okno (pre automatickú tlač bez nutnosti jej výberu)
+ pridané údaje v tlačovej zostave “Nárezový plán” – veľkosť okraju (orezania) a čísla plánov, na ktorých sú použité jednotlivé formáty
+ voliteľná tlač odrezkov v tlačových zostavách “Nárezový plán” a “Štítky”
+ tlač zoznamu dielcov nárezového plánu (triedených a zoskupených podľa rozmerov a hranovacích pások)
+ možnosť započítať zľavu priamo do ceny položky dokladu (individuálna voľba pre každého obchodného partnera )

* pridanie položky “Stav zákazky” do exportu/importu zákazky
* úpravy nárezového plánu (veľkosť písma, centrovanie popisov, zrušenie farebného zvýraznenia rezov pre lepšiu viditeľnosť pások)
* tlačová zostava “Nárezový plán” – číslovanie formátov
* jednoriadkový popis v príliš štíhlych dielcoch s hranovacou páskou v nárezovom pláne
* zadanie množstva menšieho ako 1 v položke výrobku v zákazke
* pridanie nového dĺžkového formátu do nárezového plánu
* stav nárezového plánu, keď nebolo možné pri výpočte uložiť všetky dĺžkové dielce (verzia 3.11 aj takýto plán označila ako “Vypočítaný”)
* ostatné drobné úpravy a opravy

6.6.2011 – 3.111
——————————–
+ klonovanie zákaziek, výrobkov a položiek
+ rýchla definícia parametra výrobku podľa vybranej skladovej položky
+ možnosť výberu tlače 1 alebo 2 nárezových plánov na stranu
+ rýchly prístup k importu údajov cez položku hlavného menu
+ vyúčtovací doklad k nárezovému plánu
+ možnosť vymazať niektorý z viacerých rozmerov dielca výrobku
+ oddelenie importu a exportu
+ export nárezového plánu do textového súboru (verzia CNC)

* počet dielcov v exportnom súbore XML pre Biesse
* zápis nového formátu/variantu pri aktivovanom filtri (poč. stav je možné prepočítať editáciou a uložením skladovej položky)
* kontrola záporného zostatku skladovej položky pri oprave príjemky
* kalkulácia hranovacích pások použitých v dielcoch zákazky delených na viac šírok alebo dĺžok
* kalkulácia hranovacích pások v zákazke, kde je použitý plošný aj dĺžkový materiál
* tlač triedeného zoznamu položiek z okna “Kalkulácia zákazky”
* tlač nárezového plánu pre dĺžkové materiály
* kontrola pred vymazaním parametrov rezania
* vymazanie nepoužitého parametra výrobku
* posuvník tabuľky v okne “Kópia výrobku do zákazky”
* číslo zákazky v názve dokladu a na skladovej karte
* ostatné drobné úpravy a opravy

13.5.2011 – 3.10
——————————–
+ voliteľný parameter “Neupravovať rozmery dielca” (o hrúbku použitých hranovacích pások)
+ možnosť zadať “vrátené” položky v doklade (tzn. príjem vo výdajke alebo výdaj v príjemke)
+ výdaj materiálu pre nárezové plány, zákazky a zložené skl. položky prostredníctvom výdajok s možnosťou ručných korekcií
+ voliteľný vlastný kód a názov výrobku prenášaného do zákazky z evidencie výrobkov
+ možnosť rýchlej a dočasnej zmeny parametrov výrobku prenášaného do zákazky
+ zobrazenie/skrytie formátov alebo variantov bez zásoby
+ počet kusov voliteľne zobrazovaný bez textu “ks”
+ rozmery dielcov voliteľne zobrazované bez dĺžkovej jednotky
+ možnosť editovať dielec, ktorý je priradený k nevypočítanému nárezovému plánu
+ presun podskupín (adries, výrobkov) do prvej úrovne (cez Menu-Skupina …)

* efektívnejšie rozmiestnenie ovládacích prvkov v hlavnom okna, mierna úprava dizajnu
* posunutie rozmeru opáskovanej hrany v nárezovom pláne
* úprava okna “Nastavenie programu” – rozčlenenie jednotlivých parametrov do záložiek
* import parametrov výrobku [~VP~]
* export zdroja v položkách výrobkov [~I~], [~VI~]
* číslo dokladu na tlačovej zostave
* prepočet zásob po vymazaní dokladu
* započítanie externého materiálu (od dodávateľa) do hmotnosti výrobkov
* zapnutý parameter “Neupravovať rozmery dielca” pre všetky dielce prenesené z pôvodného programu OPTIMIK®
* upravené tlačové zostavy “Nárezový plán” a “Kalkulácia zákazky”
* kópia parametra “Počet kusov” pri vytvorení nového výrobku kópiou existujúceho
* chybové hlásenie Access violation v evidencii výrobkov
* vymazanie odrezku s kazmi
* vymazanie odrezku bez pohybov (iba so zadaným počiatočným stavom)
* konverzia databázy obnovenej zo starej zálohy
* ostatné drobné úpravy a opravy

11.4.2011 – 3.03
——————————–

+ import zákazky rozšírený o import parametrov výrobkov a inštrukcie na ich kópiu do tejto zákazky [~(X)~]
+ zobrazenie rozmerov parametrov pri tvorbe vzorca pre výpočet rozmeru dielca výrobku
+ automatické otvorenie okna s výberom parametrov pri pridávaní nového parametra do výrobku
+ automatické doplnenie názvu/ceny (ak nie sú zadané) pri vytváraní nového formátu/variantu skladovej položky
+ tlačová zostava “Triedený zoznam položiek” (v okne “Kalkulácia zákazky”)

* automatický import po spustení programu z príkazového riadku
* nezaokrúhľovať množstvo (plochu/dĺžku) pri použití nových plošných a dĺžkových materiálov v dokladoch
* import skladových položiek
* ostatné drobné úpravy a opravy

8.4.2011 – 3.02
——————————–
* chybná konverzia rozmerov výrobku do parametrov (v ostatných evidenciách) pri vytváraní novej databázy z údajov pôvodného programu Optimik®
Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie a odporúčame v prípade potreby vykonať novú konverziu údajov.

6.4.2011 – 3.01
——————————–
+ zobrazenie informačného okna s upozornením na aktuálny jazyk pri vytváraní novej databázy
+ automatický prepočet skladu a zákaziek po konverzii údajov z pôvodného programu Optimik®

* chyba pri pokuse o vytvorenie noveho statu/obce/specifikacie pri vytvarani prvej adresy noveho obchodneho partnera
* chybná konverzia rozmerov výrobku do parametrov pri vytváraní novej databázy z údajov pôvodného programu Optimik®

3.4.2011 – 3.0
——————————–

+ vylepšený optimalizačný algoritmus
+ voliteľné automatické zisťovanie nových verzií
+ voliteľná štatistika nárezových plánov pre plošný materiál v objemových jednotkách
+ pridané súčty do tlačových zostáv “Kalkulácia zákazky” a “Zoznam výrobkov zákazky”

* import rozmerov dielcov s použitým oddeľovačom tisícok (skupín)
* odstránenie zoznamu využiteľných odrezkov z XML exportu pre Biesse
* upravené okná so správami

Program OPTIMIK®

  

Novinky


10.4.2019
Nová verzia 3.53

ReferencieOptimik používame asi 7 rokov, som s ním nadmieru spokojný, hlavne pre kvalitu optimalizácie a jednoduchosť programu. Perfektne funguje aj s CNC pílou. V súčasnosti používam aj iný drahý program na kreslenie nábytku, ktorý rieši kompletne výrobu, čiže CNC kódy pre pílu, olepovačku a vŕtacie centrum, ale ani zďaleka nedokáže urobiť takú dobrú optimalizáciu ako Optimik.
Ing. Liška, DREVANA s.r.o., Holíč
www.drevana.sk


Používam Váš program Optimik od roku 2006. Pre mňa je jeho hlavnou výhodou prehľadnosť a parametrické vytváranie výrobkov a tým rýchle a spoľahlivé vytváranie atypov a zostáv.
Ľudovít Raffaelis, RAFFAELIS IDE, s.r.o., Košice
www.raffaelis.sk


Program Optimik je v současné době dle mého názoru nejlepší a nejkomplexnější program pro tvorbu nářezových plánů doplněný o evidenci zakázek a výrobků. Měl jsem možnost za svou praxi vyzkoušet mnoho programů tohoto typu, ale žádný ani zdaleka nedosahuje kvalit programu Optimik. Svojí propracovaností a komplexností nemá na trhu konkurenci. Přitom všem je Optimik skvěle přehledný, variabilní a navíc velmi jednoduchý na ovládání. Za sebe mohu jen vřele doporučit každému potenciálnímu uživateli.
Michal Maršík, Truma interiér s.r.o., Humpolec
www.trumainterier.cz


Optimik od verzie 3.31 poskytuje všetko, čo k výrobe nábytku potrebujeme. Ak by som mal pochváliť všetky výhody programu, bol by to článok na niekoľko strán. V krátkosti však môžem vyzdvihnúť najmä skutočné zameranie programu na stolársku prácu. Program ponúka všetko pre kvalitnú prípravu zákazky, cenovej ponuky a podkladov pre výrobu, čo v konečnom dôsledku šetrí čas, minimalizuje omyly a zvyšuje kredit stolára v konkurenčnom prostredí. Výsledok práce s programom závisí od parametrov, ktoré si v programe užívateľ nadefinuje, ale dnes si tvorbu zákazky bez programu ani neviem predstaviť. Ďakujem za skvelý program a teším sa na aktualizácie, kde budú zapracované pripomienky z praxe.
Ing. Vladimír Zivák, Žilina


S programom OPTIMIK pracujeme prakticky od jeho vzniku - bol totiž vytvorený na našu objednávku. Už vo svojej prvej verzii vďaka voľbe špecifického algoritmu program vykazoval veľmi dobré výsledky a boli sme s ním nadmieru spokojní. Vďaka jednoduchej obsluhe, rýchlym výpočtom a veľmi priaznivým hodnotám využiteľnosti materiálu sa v praxi veľmi rýchlo preukázala opodstatnenosť jeho používania. Od tej doby program prešiel viacerými zmenami a v súčasnej podobe ponúka možnosti ďaleko presahujúce naše pôvodné zadanie. Tieto nové funkcie programu sme si však veľmi rýchlo osvojili a program v jeho celom rozsahu využívame k našej plnej spokojnosti. Jednoznačne ho odporúčame.
Ing. Jaroslav Januška, HAJANA s.r.o.
www.hajana.sk

Hodnotenia